| Vers.Light | News | Forum | Links | Guestbook | Posta | Downloads | Copertine | Invia | Contattaci |
Login
Username o Email:

Password:

Ricorda per 30 giorni

Hai perso la password?

Registrati ora!
Menu principale
Webmaster Linea Diretta
Admin Cover Linea Diretta

Google Search

Publy World Live

Leggi la posta

Facci crescere


Publy World Cover
Registrazione dominio, spazio web illimitato,
5 caselle di posta, a sole Euro 20.66+iva annue.
www. .


logo

Siti Amici  Principale  |  Registra nuovo link  

  sito Popolare (top10)  |  sito in testa alla classifica (top10)  |  Sito consigliato (9)  |  Sito reciproco (12)  

  Lista categorie  |  Sito RSS/ATOM (18)  |  Feed RSS/ATOM (9185)  |  Salto casuale  

Feed RSS/ATOM (9185)

Distribuire i feed RSS/ATOM che sono mostrati qui.


rss  atom 

Organiza?iile artistice din Bay Area v?d schimb?ri în vârf  from wediri.com  (26/9/2019 6:27) 
Dup? ani, uneori zeci de ani, de conducere constant?, organiza?iile majore de art? din Bay Area sufer? mari schimb?ri. Regizorul de muzic? Symphony din San Francisco, Michael Tilson Thomas, în vârst? de 73 de ani, renun?? la postul s?u la sfâr?itul sezonului 2019-20, când va împlini un mandat rar de un sfert de secol. Cu toate acestea, în calitate de laureat al regizorului de muzic?, va continua s? conduc? orchestra în patru s?pt?mâni de concerte ?i proiecte speciale. Succesorul s?u nu a fost numit. Între timp, Opera din San Francisco nu a g?sit înc? un succesor pentru regizorul muzical Nicola Luisotti, care a plecat dup? sezonul 2017-18. Unii au speculat c? slujba ar putea s? nu fie ocupat? în viitorul apropiat de regizorul general Matthew Shilvock, care a devenit cel de-al ?aptelea director general al operei în 2016, în urma mandatului lui David Gockley în The City ?i de 45 de ani de carier? în managementul operei. În luna octombrie, Philharmonia Baroque Orchestra & Choral ...
Arta chinez? conceptual? contemporan? solicit? anchet?  from wediri.com  (26/9/2019 6:27) 
Arti?ti chinezi provocatori ?i conceptuali din trei decenii tulburi abordeaz? globalismul ?i alte probleme care au afectat via?a în China contemporan?, într-o expozi?ie ambi?ioas? conceput?, la vedere la Muzeul de Art? Modern? din San Francisco. ?Art? ?i China dup? 1989: Teatrul Lumii?, continuând pân? la 24 februarie la SFMOMA, con?ine peste 100 de lucr?ri ale zeci de arti?ti chinezi activi în perioada care se întinde de la masacrul din Pia?a Tiananmen din 1989 pân? la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008. Unii locuiesc în China, iar al?ii în str?in?tate; cei mai mul?i, din motive atribuite oportunit??ilor de educa?ie art? din trecut, sunt b?rba?i. Afi?at cel mai recent la Muzeul Guggenheim din New York, spectacolul organizat în mai multe curator î?i propune s? extind? no?iunile înguste de art? chinez? ?i s? introduc? spectatorii occidentali în unele dintre cele mai semnificative figuri ale artei chineze contemporane. Încarnarea sa din San Francisco examineaz?, prin ochii a ...
Stilurile schimb?toare ale lui Gauguin reflect? o c?l?torie spiritual?  from wediri.com  (26/9/2019 6:26) 
Paul Gauguin, pictorul ?i înc?lc?torul de reguli francez postimpresionist ale c?rui imagini aplatizate, culori îndr?zne?e ?i subiecte polineziene au influen?at semnificativ arta modern?, a inspirat o expozi?ie care exploreaz? ceea ce c?uta atunci când a navigat în insule ?i modul în care rela?iile sale cheie au modelat opera sa . ?Gauguin: un c?l?torie spiritual??, la Muzeul de Young, con?ine peste 60 de picturi în ulei, sculpturi ?i alte lucr?ri ale lui Gauguin din Ny Carlsberg Glyptotek din Copenhaga, împreun? cu arta Insulelor Pacific din colec?ia Muzeelor ??de Arte Plastice din San Francisco. Curat de Christina Hellmich de la FAMSF, acesta urm?re?te cariera lui Gauguin de la începuturile sale impresioniste pân? la anii ?primitivi?ti?. Un fost consilier bursier, Gauguin (1848-1903) a fost îndrumat de impresioni?tii Edgar Degas ?i Camille Pissarro la Paris. În expozi?ie, peisaje al?turi de Pissarro ?i Gauguin ilustreaz? influen?a lui Pissarro. ?Sailing Vessel in Moonlight? (1878 ...
Pentru un localîn plin? via?? ?i bine c?l?torit, nu exist? niciun loc ca acas?  from wediri.com  (26/9/2019 6:26) 
?Mi-am petrecut toat? via?a de adult încercând s? fug de aici ?i nu am reu?it niciodat? s? r?mân departe?, a spus Kathy Zarur, instructor de istorie a artei, curator independent ?i american? palestinian? de a doua genera?ie a c?rei familie este în The City înc? din anii ?60. ?De la Redwood City la New York, Ann Arbor ?i Ypsilanti, Michigan; la Sharjah, Cairo ?i Ramallah, m? întorc, a spus ea. Dup? 10 ani distan??, dup? finalizarea activit??ii de 2014 în calitate de curator în Emiratele Arabe Unite, toate drumurile au condus-o din nou acas?, de?i nu era în întregime preg?tit? pentru ceea ce va g?si aici. ?M-am sim?it ca un exil în propriul meu ora?, s-a schimbat atât de dramatic?, a spus ea. În ceea ce prive?te ceaiul la o cafenea din extremitatea vestic? a ora?ului, Zarur a vorbit despre adaptarea la schimb?rile din mediul fizic de aici, precum ?i despre provoc?rile personale ?i profesionale de a te sim?i ca un str?in acas?. ?Indiferent, politic sau artistic; Freethinke ...
Monet ca modernist: Maestrul impresionistî?i schimb? stilul în ultimii ani  from wediri.com  (26/9/2019 6:25) 
Dup? ce a ajutat la schimbarea modului în care arti?tii înf??i?au lumea la sfâr?itul anilor 1800, premierul impresionist francez Claude Monet a început s? împing? din nou grani?ele, în noul secol. Pânzele sale din ce în ce mai expresive ?i abstracte, pictate la b?trâne?e, sunt vizionate în ?Monet: Anii târzii?, la Muzeul de Young pân? pe 27 mai. Prezentând Monetul de carier? târzie ca modernist de pionierat, expozi?ia a 48 de tablouri este prezentat? de Muzeele de Arte Plastice din San Francisco ?i Muzeul de Art? din Kimbell, din Fort Worth. Directorul adjunct Kimbell, George TM Shackelford, care a prezentat ?Monet: anii timpurii? din 2017 la Legiunea de Onoare din 2017, a organizat aceast? expozi?ie. Urmeaz? cariera Monetului din 1913, când artistul, care se confrunt? cu pierderi personale ?i e?uarea vederii, a lansat noul s?u stil de pictur?, pân? în 1926, anul în care a murit, la 86 de ani. Lucr?rile prezentate, înf??i?ând gr?dina în continu? evolu?ie a lui Monet de la Givern ...
Un artist cu fir pentru umanitate  from wediri.com  (26/9/2019 6:25) 
?Îmi place San Francisco?, a râs sculptorul sârm? Kristine Mays, dându-?i seama c? tocmai a citat un slogan comun pentru tricouri. ?Dar o mul?ime de lucruri pe care le iubesc nu mai sunt nici aici. Este cam ciudat s? te gânde?ti. ? Mays amelioreaz? senza?ia de a tr?i într-un ora? din ce în ce mai omogen de a fi dezr?d?cinat?. Încercarea ei de a contracara violen?a împotriva sufletelor oamenilor negri ?i a celorlal?i insufla?i de gentrifica?ie este de a construi opere de art? frumoase din materiale grele care ar putea s? ne dep??easc? pe to?i. ?Cel mai mare lucru care îmi lipse?te este cultura?, a spus Mays despre vibra?ia ?i culoarea pe care a v?zut-o scurs? de la locul de na?tere. ?Erau atât de mult? ambian?? în diverse cartiere. A?i sim?it o schimbare în timp ce trece?i de la unul la altul. ? Pe fondul declinului, Mays a remarcat infiltrarea lent?, dar constant?, a marilor magazine de cutii din regiune ?i modul în care au influen?at nu doar felul în care arat? ?i cump?r? San F ...
Bucurându-v? de ciud??enia din San Francisco care r?mâne  from wediri.com  (26/9/2019 6:24) 
Instruc?iunile erau s? întâlne?ti câ?iva ?distribuitori de magie? de la col?ul lui Hayes ?i Shrader. Sâmb?t? seara a fost r?coroas?, a?a c? ne-am oprit lâng? un magazin de lichior pentru ca un mic Jameson s? ne înc?lzeasc? oasele. Când am ajuns în loca?ie, o mul?ime începuse s? se formeze. Am g?sit repede distribuitorul nostru magic ?i am f?cut semnalul secret, o pantomim? de a privi binoclul. Ni s-a înmânat apoi o bucat? de hârtie goal? cu un pic de baghete ?i ni s-a spus ceva de genul ?Uneori este nevoie de un fel de lumin? diferit pentru a vedea cum trebuie.? Deschizând-o, am scos un pic de lumin? neagr? LED ?i am conectat-o ??la bateria de ceas care se afla ?i în baggie. Deodat?, bucata de hârtie goal? a r?mas iluminat cu o hart?. Ceremonia de bufnita de noapte începuse. Acestea sunt tipurile de aventuri nea?teptate care m-au f?cut s? m? îndr?gostesc prima dat? de San Francisco. În 2004 m-am mutat într-o cas? victorian? de pe Golden Gate Avenue din 1907. Pe vremea aceea ...
Sculptorul Wanxin Zhangîmpinge limitele argilei  from wediri.com  (26/9/2019 6:23) 
Inspirat de regretatul Robert Arneson ?i de prietenul s?u Ai Weiwei, sculptorul Wanxin Zhang, celebru ?i expus interna?ional, este o for?? cu adev?rat creatoare. Dar artistul, subiectul unei expozi?ii la Muzeul de Art? din Valea Sonoma din Sonoma pân? pe 7 aprilie ?i ?Wanxin Zhang: The Long Journey?, care s-a deschis sâmb?t? la Muzeul de Artizanat ?i Design din San Francisco, nu a g?sit succes peste noapte. N?scut în China, Zhang nu a avut nicio expunere la arta occidental? în anii de ?coal? înainte de a absolvi prestigioasa Academie de Arte Plastice LuXun. Încurajat de p?rin?i înclina?i artistic, s-a mutat la San Francisco în 1992 ?i a ob?inut un master de arte plastice de la Academia de Art? a Universit??ii. Revelarea într-o nou? libertate de exprimare pe care a g?sit-o dup? ce a navigat în mod natural în lut, Zhang î?i aminte?te râzând pe colegii s?i de atunci, clasificând arti?tii din California ca fiind diferi?i de ceilal?i. Adesea spunea ??i eu sunt unul?; asta a dus la o ...
Dal 17 al 20/10 Licodia Eubea capitale internazionale del Cinema Archeologico con la IX Rassegna del  from Freeonline.it - News  (26/9/2019 0:00) 
A ottobre a Licodia Eubea la IX edizione della prestigiosa Rassegna del Documentario e della Comunicazione Archeologica, uno dei piů importanti festival cinematografici italiani (l'unico nel sud Italia) dedicato alla divulgazione dell'Antico attraverso le arti visive.
?Progetto Melanoma?, visite gratuite per la diagnosi dei tumori alla cute  from Freeonline.it - News  (26/9/2019 0:00) 
Le Farmacie Comunali di Arezzo tornano ad ospitare il ?Progetto Melanoma? per la diagnosi precoce dei tumori alla cute. L?iniziativa č promossa da Fondazione Ant Italia Onlus e prevede sessanta visite dermatologiche gratuite volte alla valutazione degli eventuali fattori di rischio collegati a questa patologia oncologica. I controlli saranno effettuati da uno specialista e sono previsti lunedě 7 ottobre presso gli studi medici adiacenti alla Farmacia Comunale n.5 di San Giuliano e martedě 8 ottobre presso gli studi medici adiacenti alla Farmacia Comunale n.8 di Ceciliano, in entrambi i casi con orario dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.45. Per queste due giornate sarŕ necessario prenotarsi in anticipo contattando il 349/06.93.571 tra venerdě 27 settembre e venerdě 4 ottobre, in orario dalle 9.30 alle 13.00 (ad esclusione dei fine settimana).« [1] 12 13 14 15 16 (17) 18 19 20 21 22 [919] » 

Publy World Cover
Registrazione dominio, spazio web illimitato,
5 caselle di posta, a sole Euro 20.66+iva annue.
www. .

Back to Top

Copertine DVD by Publy World Cover © 1999 - 2014 ® Powered by Publy World