| Vers.Light | News | Forum | Links | Guestbook | Posta | Downloads | Copertine | Invia | Contattaci |
Login
Username o Email:

Password:

Ricorda per 30 giorni

Hai perso la password?

Registrati ora!
Menu principale
Webmaster Linea Diretta
Admin Cover Linea Diretta

Google Search

Publy World Live

Leggi la posta

Facci crescere


Publy World Cover


logo

Siti Amici  Principale  |  Registra nuovo link  

  sito Popolare (top10)  |  sito in testa alla classifica (top10)  |  Sito consigliato (9)  |  Sito reciproco (12)  

  Lista categorie  |  Sito RSS/ATOM (18)  |  Feed RSS/ATOM (9109)  |  Salto casuale  

Feed RSS/ATOM (9109)

Distribuire i feed RSS/ATOM che sono mostrati qui.


rss  atom 

Nasce Alise Editore, il brand editoriale di Alessandro Alise parte con l'innovazione  from Freeonline.it - News  (27/9/2019 0:00) 
Alise Editore, una punta di diamante delle moderne case editrici italiane, "Il nostro impegno č pubblicare libri di qualita?, titoli suddivisi in collane innovative che spaziano tra diverse tematiche, la nostra passione? Pubblicare libri che rendono il mondo un posto migliore".
RC auto: dopo un sinistro rincari fino al 98%  from Freeonline.it - News  (27/9/2019 0:00) 
A seguito di un sinistro con colpa, l'automobilista vedrŕ peggiorare di 2 punti la propria classe di merito, con conseguente rincaro dell'Rc auto; ma quanto aumenta il costo del premio in casi come questo? Secondo l'analisi di Facile.it le tariffe assicurative possono anche raddoppiare; ecco i dati a livello provinciale.
Numeroasele faze ale lui René Magritte  from wediri.com  (26/9/2019 6:28) 
Peren? popular pentru lucr?rile sale suprarealiste, cu mere, p?l?rii ?i juxtapuneri bizare, René Magritte a lucrat într-un mod mai pu?in cunoscut, cu totul diferit, în anii 40, creând tablouri impresioniste ?i caricaturiste viu colorate. Dou?zeci din aceste lucr?ri, împreun? cu zeci de imagini pictate în stilul suprarealist tradi?ional al artistului, sunt vizionate în ?Rene Magritte: cel de-al cincilea sezon?. Expozi?ia, care ofer? a doua jum?tate a carierei artistului belgian din secolul XXI, este pe 28 octombrie la Muzeul de Art? Modern? din San Francisco, singurul s?u loc. O persoan? de frunte în mi?carea suprarealist? din anii 1920 ?i 1930, Magritte (1898-1967) a pictat obiecte de zi cu zi în decoruri incongruente, a amestecat elemente contrastante, cum ar fi lumile interioare ?i exterioare ?i, ca ?i în celebrul s?u tablou ?Aceasta nu este o ?eav??. , distinge între ceva pictat ?i lucrul real. Filozofic, juc?u?, provocator ?i misterios, lucr?rile sale au influen?at arta pop, ...
Rezumate colorate la Muzeul Diasporei Africane  from wediri.com  (26/9/2019 6:28) 
Picturile artistului eritrean-american Ficre Ghebreyesus, ale c?rui peisaje colorate reflect? via?a în patria sa est-african? ?i imprimeuri de 15 arti?ti contemporani de vârf african sunt viziona?i într-o pereche de exponante vizuale uimitoare ?i sociale relevante la Muzeul Diasporei Africane . Ambele emisiuni continu? pân? pe 16 decembrie. ?Ficre Ghebreyesus: City With a River Running Through? con?ine mai mult de o duzin? de picturi acrilice de Ghebreyesus (1962-2012), care s-a n?scut în Eritrea la un an dup? ce a început r?zboiul de independen?? de 30 de ani cu Etiopia. Ghebreyesus a p?r?sit Eritrea ca refugiat politic în 1978 ?i s-a stabilit definitiv în Statele Unite. Lucrarea sa con?ine imagini abstracte ?i reprezentative ?i înf??i?eaz? ?ara, culturile ?i realit??ile sociale din Cornul Africii. Influen?ele sale includ, de asemenea, arta clasic? european? ?i abstract? american?. Un punct culminant este ?City With a River Running Through? (2011), un mare peisaj urban cu asp ...
Organiza?iile artistice din Bay Area v?d schimb?ri în vârf  from wediri.com  (26/9/2019 6:27) 
Dup? ani, uneori zeci de ani, de conducere constant?, organiza?iile majore de art? din Bay Area sufer? mari schimb?ri. Regizorul de muzic? Symphony din San Francisco, Michael Tilson Thomas, în vârst? de 73 de ani, renun?? la postul s?u la sfâr?itul sezonului 2019-20, când va împlini un mandat rar de un sfert de secol. Cu toate acestea, în calitate de laureat al regizorului de muzic?, va continua s? conduc? orchestra în patru s?pt?mâni de concerte ?i proiecte speciale. Succesorul s?u nu a fost numit. Între timp, Opera din San Francisco nu a g?sit înc? un succesor pentru regizorul muzical Nicola Luisotti, care a plecat dup? sezonul 2017-18. Unii au speculat c? slujba ar putea s? nu fie ocupat? în viitorul apropiat de regizorul general Matthew Shilvock, care a devenit cel de-al ?aptelea director general al operei în 2016, în urma mandatului lui David Gockley în The City ?i de 45 de ani de carier? în managementul operei. În luna octombrie, Philharmonia Baroque Orchestra & Choral ...
Arta chinez? conceptual? contemporan? solicit? anchet?  from wediri.com  (26/9/2019 6:27) 
Arti?ti chinezi provocatori ?i conceptuali din trei decenii tulburi abordeaz? globalismul ?i alte probleme care au afectat via?a în China contemporan?, într-o expozi?ie ambi?ioas? conceput?, la vedere la Muzeul de Art? Modern? din San Francisco. ?Art? ?i China dup? 1989: Teatrul Lumii?, continuând pân? la 24 februarie la SFMOMA, con?ine peste 100 de lucr?ri ale zeci de arti?ti chinezi activi în perioada care se întinde de la masacrul din Pia?a Tiananmen din 1989 pân? la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008. Unii locuiesc în China, iar al?ii în str?in?tate; cei mai mul?i, din motive atribuite oportunit??ilor de educa?ie art? din trecut, sunt b?rba?i. Afi?at cel mai recent la Muzeul Guggenheim din New York, spectacolul organizat în mai multe curator î?i propune s? extind? no?iunile înguste de art? chinez? ?i s? introduc? spectatorii occidentali în unele dintre cele mai semnificative figuri ale artei chineze contemporane. Încarnarea sa din San Francisco examineaz?, prin ochii a ...
Stilurile schimb?toare ale lui Gauguin reflect? o c?l?torie spiritual?  from wediri.com  (26/9/2019 6:26) 
Paul Gauguin, pictorul ?i înc?lc?torul de reguli francez postimpresionist ale c?rui imagini aplatizate, culori îndr?zne?e ?i subiecte polineziene au influen?at semnificativ arta modern?, a inspirat o expozi?ie care exploreaz? ceea ce c?uta atunci când a navigat în insule ?i modul în care rela?iile sale cheie au modelat opera sa . ?Gauguin: un c?l?torie spiritual??, la Muzeul de Young, con?ine peste 60 de picturi în ulei, sculpturi ?i alte lucr?ri ale lui Gauguin din Ny Carlsberg Glyptotek din Copenhaga, împreun? cu arta Insulelor Pacific din colec?ia Muzeelor ??de Arte Plastice din San Francisco. Curat de Christina Hellmich de la FAMSF, acesta urm?re?te cariera lui Gauguin de la începuturile sale impresioniste pân? la anii ?primitivi?ti?. Un fost consilier bursier, Gauguin (1848-1903) a fost îndrumat de impresioni?tii Edgar Degas ?i Camille Pissarro la Paris. În expozi?ie, peisaje al?turi de Pissarro ?i Gauguin ilustreaz? influen?a lui Pissarro. ?Sailing Vessel in Moonlight? (1878 ...
Pentru un localîn plin? via?? ?i bine c?l?torit, nu exist? niciun loc ca acas?  from wediri.com  (26/9/2019 6:26) 
?Mi-am petrecut toat? via?a de adult încercând s? fug de aici ?i nu am reu?it niciodat? s? r?mân departe?, a spus Kathy Zarur, instructor de istorie a artei, curator independent ?i american? palestinian? de a doua genera?ie a c?rei familie este în The City înc? din anii ?60. ?De la Redwood City la New York, Ann Arbor ?i Ypsilanti, Michigan; la Sharjah, Cairo ?i Ramallah, m? întorc, a spus ea. Dup? 10 ani distan??, dup? finalizarea activit??ii de 2014 în calitate de curator în Emiratele Arabe Unite, toate drumurile au condus-o din nou acas?, de?i nu era în întregime preg?tit? pentru ceea ce va g?si aici. ?M-am sim?it ca un exil în propriul meu ora?, s-a schimbat atât de dramatic?, a spus ea. În ceea ce prive?te ceaiul la o cafenea din extremitatea vestic? a ora?ului, Zarur a vorbit despre adaptarea la schimb?rile din mediul fizic de aici, precum ?i despre provoc?rile personale ?i profesionale de a te sim?i ca un str?in acas?. ?Indiferent, politic sau artistic; Freethinke ...
Monet ca modernist: Maestrul impresionistî?i schimb? stilul în ultimii ani  from wediri.com  (26/9/2019 6:25) 
Dup? ce a ajutat la schimbarea modului în care arti?tii înf??i?au lumea la sfâr?itul anilor 1800, premierul impresionist francez Claude Monet a început s? împing? din nou grani?ele, în noul secol. Pânzele sale din ce în ce mai expresive ?i abstracte, pictate la b?trâne?e, sunt vizionate în ?Monet: Anii târzii?, la Muzeul de Young pân? pe 27 mai. Prezentând Monetul de carier? târzie ca modernist de pionierat, expozi?ia a 48 de tablouri este prezentat? de Muzeele de Arte Plastice din San Francisco ?i Muzeul de Art? din Kimbell, din Fort Worth. Directorul adjunct Kimbell, George TM Shackelford, care a prezentat ?Monet: anii timpurii? din 2017 la Legiunea de Onoare din 2017, a organizat aceast? expozi?ie. Urmeaz? cariera Monetului din 1913, când artistul, care se confrunt? cu pierderi personale ?i e?uarea vederii, a lansat noul s?u stil de pictur?, pân? în 1926, anul în care a murit, la 86 de ani. Lucr?rile prezentate, înf??i?ând gr?dina în continu? evolu?ie a lui Monet de la Givern ...
Un artist cu fir pentru umanitate  from wediri.com  (26/9/2019 6:25) 
?Îmi place San Francisco?, a râs sculptorul sârm? Kristine Mays, dându-?i seama c? tocmai a citat un slogan comun pentru tricouri. ?Dar o mul?ime de lucruri pe care le iubesc nu mai sunt nici aici. Este cam ciudat s? te gânde?ti. ? Mays amelioreaz? senza?ia de a tr?i într-un ora? din ce în ce mai omogen de a fi dezr?d?cinat?. Încercarea ei de a contracara violen?a împotriva sufletelor oamenilor negri ?i a celorlal?i insufla?i de gentrifica?ie este de a construi opere de art? frumoase din materiale grele care ar putea s? ne dep??easc? pe to?i. ?Cel mai mare lucru care îmi lipse?te este cultura?, a spus Mays despre vibra?ia ?i culoarea pe care a v?zut-o scurs? de la locul de na?tere. ?Erau atât de mult? ambian?? în diverse cartiere. A?i sim?it o schimbare în timp ce trece?i de la unul la altul. ? Pe fondul declinului, Mays a remarcat infiltrarea lent?, dar constant?, a marilor magazine de cutii din regiune ?i modul în care au influen?at nu doar felul în care arat? ?i cump?r? San F ...« [1] 4 5 6 7 8 (9) 10 11 12 13 14 [911] » 

Publy World Cover

Back to Top

Copertine DVD by Publy World Cover © 1999 - 2014 ® Powered by Publy World